Inteligentny Rozwój Warmii i Mazur

Inteligentny Rozwój Warmii i Mazur to tytuł konferencji gospodarczej, która odbędzie się w środę 2 października 2019 r., godz. 12:00 w Hotelu Villa Pallas w Olsztynie (ul. Żołnierska 4).

Konferencja poświęcona będzie wymianie doświadczeń i poglądów przedstawicieli świata nauki, biznesu oraz samorządu województwa na temat rozwoju przedsiębiorstw na Warmii i Mazurach. Poruszone zostaną kwestie zmian w koniunkturze gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego i ich wpływu na sektor przedsiębiorczości, wyzwań stojących przed firmami z naszego regionu, możliwości wsparcia przedsiębiorstw funduszami Unii Europejskiej na lata 2021-2027, a także zasad identyfikacji kolejnych inteligentnych specjalizacji województwa. Podczas spotkania na uczestników konferencji czeka również sesja panelowa, podczas której podyskutować będzie można o tym jak przyszłość gospodarki wpłynie na rozwój przedsiębiorstw z Warmii i Mazur.

Udział w wydarzeniu należy potwierdzić do 25 września 2019 r. na adres e-mailowy rot@warmia.mazury.pl lub faks (89) 521 93 09, poprzez przesłanie uzupełnionego formularza uczestnictwa. Liczba miejsc jest ograniczona, a decyduje kolejność zgłoszeń. Wszelkie informacje o konferencji można uzyskać pod numerem telefonu 0-89 521-93-14.

Agenda spotkania

Formularz uczestnictwa

Źródło: https://warmia.mazury.pl

facebook