CBM ankietował biznes

Warmia i Mazury nie są kojarzone jako destynacja biznesowa zarówno w kraju jak i zagranicą. Promocja regionu jako idealnego miejsca do organizacji imprez biznesowych jest niewystarczająca, mimo że w województwie istnieje odpowiednia baza do organizacji szeroko rozumianego przemysłu spotkań- twierdzi branża turystyczna z Warmii i Mazur.

Convention Bureau Masuria przeprowadziło wśród swoich członków badanie ankietowe, które umożliwiło w pewnej mierze poznanie ogólnego stanu rozwoju segmentu MICE na terenie Warmii i Mazur. Przedstawiciele turystyki biznesowej województwa warmińsko-mazurskiego uważają, że region nie jest kojarzony jako destynacja biznesowa zarówno w kraju jak i zagranicą. Niedostateczna jest również promocja województwa jako miejsca do organizacji imprez biznesowych. Większość menagerów i dyrektorów obiektów biznesowych uważa, że brakuje kampanii promocyjnej w mediach promującej region jako miejsce przyjazne przemysłowi spotkań. Zdecydowana większość uważa, że istnieje odpowiednia baza do organizacji szeroko rozumianego przemysłu spotkań. Branża widzi potrzebę stworzenia dokumentu strategicznego rozwoju turystyki biznesowej na Warmii i Mazurach.

 

Raport z badania ankietowego CBM

 

Projekt "Convention Bureau Masuria" dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
facebook