VI Konferencja naukowa „Metabolomics Circle”

Polskie Towarzystwo Metabolomiczne Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie zapraszają do udziału w VI Konferencji naukowej z cyklu „Metabolomics Circle”. Naukowe spotkanie odbędzie się w Olsztynie w dniach 15-16 listopada 2019 roku.

Tematyka konferencji dotyczyć będzie szeroko pojętej problematyki związanej z metabolomiką w obszarze medycyny, żywności, farmacji oraz weterynarii. Podstawowym celem konferencji będzie integracja środowiska oraz wymiana myśli naukowej w zakresie badań metabolomicznych. Poruszane będą zagadnienia związane z sukcesami i problemami na poziomie planowania badań, realizacji procesów analitycznych (tj. wykorzystania spektrometrii mas, chromatografii cieczowej i gazowej oraz NMR), analizy danych (identyfikacja, analiza statystyczna) oraz interpretacji uzyskanych wyników.

Źródło: http://pan.olsztyn.pl/metabolomics-circle-2019

facebook