Tarcza Antykryzysowa w turystyce. 20 videokonferencji

Jakie rozwiązania dla branży turystycznej znajdują się w Tarczy Antykryzysowej? Odpowiedzi na to pytanie szukać będzie Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Turystyka podczas 20 wideokonferencji organizowanych przez Departament Komunikacji Ministerstwa Rozwoju wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Departament Komunikacji Ministerstwa Rozwoju wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości planują zorganizowanie, w okresie od 12 maja do końca czerwca 2020 r., cyklu 20 wideokonferencji dla przedsiębiorców m.in. z branży turystycznej na temat wsparcia z Tarczy Antykryzysowej. Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Turystyka zadeklarowała gotowość zbierania pytań, na które przedsiębiorstwa turystyczne chciałyby uzyskać odpowiedź w czasie wideokonferencji.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Turystyka podejmuje działania mające na celu ułatwienie przedsiębiorcom z poszczególnych branż turystycznych uzyskania informacji na temat możliwości otrzymania wsparcia przewidzianego w ramach Tarczy Antykryzysowej.  SRKT zwróciła się do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z prośbą o zorganizowanie szkolenia lub szkoleń on-line dla przedsiębiorców turystycznych poświęconego/ych problematyce możliwości uzyskiwania wsparcia finansowego.
 
Departament Komunikacji Ministerstwa Rozwoju wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości planują zorganizowanie, w okresie od 12 maja do końca czerwca 2020 r., cyklu 20 wideokonferencji dla przedsiębiorców (w tym przedsiębiorców turystycznych). Czas trwania wideokonferencji przewidziano od 1 do 2 godzin plus 2-3 godziny dyżuru telefonicznego z ekspertem/ekspertami po każdej konferencji, tak, żeby przedsiębiorcy mogli porozmawiać indywidualnie. Celem wideokonferencji będzie przybliżenie tematyki Tarczy Antykryzysowej. Przyjęto, że szczególny nacisk zostanie położony na „praktyczność wiedzy i prostotę przekazu”.
 
Planowane są wideokonferencje poświęcone możliwości otrzymania wsparcia, przewidzianego w ramach Tarczy Antykryzysowej. SRKT zadeklarowała gotowość zbierania pytań, na które przedsiębiorstwa turystyczne chciałyby uzyskać odpowiedź w czasie wideokonferencji. Pytania można zgłaszać w terminie do dnia 27.04.2020 r. na adres: elaw@sgh.waw.pl.Szczegóły w załączonym piśmie.
 
„Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Turystyka" to projekt Związku Pracodawców Turystyki Lewiatan wraz z Partnerami: Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Instytutem Turystyki w Krakowie Sp. z o.o.
facebook