Szpitale i obiekty służby zdrowia 2020

"Szpitale i obiekty służby zdrowia 2020" to tył konferencji, która odbędzie się w czwartek 23 stycznia 2020 roku w Hotelu Kopernik w Olsztynie.

Tematyka wydarzenia będzie oscylować wokół: bezpiecznego przeprowadzania inwestycji w placówkach służby zdrowia, optymalnego zakresu projektu architektonicznego oraz technologii medycznych. Wykładowcy opowiedzą o doświadczeniach płynących z pracy w szpitalach, o najnowszych rozwiązaniach z zakresu architektury, infrastruktury, aparatury medycznej, zarządzania i finansowania szpitali.

W temacie szeroko rozumianej architektury szpitalnej i roli infrastruktury technicznej, wyposażenia, bezpieczeństwa i zarządzania inwestycją w obiektach medycznych, w tym projektowania obiektów szpitalnych, oddziałów dla przewlekle chorych, ZOL, ZPO, przestrzeni publicznej uwzględniającej potrzeby osób niepełnosprawnych, domów seniora, hospicjów a także mieszkań dla seniorów.

Konferencji towarzyszyć będą:

•KONSULTACJE dla Dyrektorów/ Managerów Szpitali i Dyrektorów Finansowych: "Kompleksowe pozyskiwanie dofinasowań dla placówek medycznych/szpitalnych"

•WARSZTATY dla Dyrektorów Szpitali/ Dyrektorów Technicznych, Architektów, Projektantów i Generalnych Wykonawców: "Zarządzenie inwestycją w Szpitalach" („Inwestor Zastępczy”)

Uczestnictwo w konferencji jest NIEODPŁATNE. Oprócz sporej dawki informacji i dobrych praktyk w realizacji najciekawszych obiektów, czekać będą na Państwa materiały konferencyjne, dostęp do wybranych prezentacji, plików CAD, BIM, a także możliwość konsultacji i dyskusji z zaproszonymi Prelegentami.

Przekrój tematyczny konferencji konstruowany jest pod kątem budowy (rozbudowa, modernizacja), eksploatacji i modernizacji istniejącej infrastruktury technicznej i instalacyjnej, wyposażenia i wdrażania technologii medycznych, procedur przetargowych, zakupowych, finansowania i zarządzania, dotacji i wymogów bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami a także wyzwań i obowiązków jakie ciążą na Projektantach, Dyrektorach Szpitali i Kierownikach Działów Technicznych.

AGENDA KONFERENCJI:

•Kompleksowe pozyskiwanie dofinansowań dla placówek medycznych/szpitalnych

•Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w służbie zdrowia 

•Optymalizacji zakresu w projektach Szpitalnych 

•Obecna i przyszła perspektywa unijna w kontekście możliwych dofinansowań dla służby zdrowia

•Zarządzenie inwestycją w Szpitalach  („Inwestor Zastępczy”)

Bezpiecznie przeprowadzenie inwestycji w placówce służby zdrowia bez korekty dofinansowania 

•Istota Harmonogramu Realizacji oraz Planu Organizacji Robót podczas procesu realizacyjnego

•Optymalny zakres prac IZ, dostosowany indywidualnych  do potrzeb Inwestora

•Technologia medyczna - wybrane aspekty funkcjonalne sprzętu medycznego w szpitalach

•Zagrożenie rozwojem bakterii LEGIONELLA w wewnętrznych instalacjach szpitala - zapobieganie i zwalczanie

•Systemy Zasilania Gwarantowanego i moduły kogeneracyjne oraz trigeneracyjne w obiektach służby zdrowia. Omówienie rozwiązania wdrożonego w Szpitalu Prokocimiu

•Dźwigi szpitalne w obiektach Służby Zdrowia

Źródło:www.medinwestycje.pl

 

facebook