Startup Summer Camp w Rynie zorganizuje KDK Events

KDK Events zajmie się kompleksową organizacją konferencji Startup Summer Camp, która odbędzie się w dniach 30 i 31 sierpnia 2019 roku w Hotelu Zamek Ryn w Rynie. Oferta firmy została wybrana w wyniku przetargu ogłoszonego przez PARP.

W wydarzeniu będzie brać udział około 300 osób. Konferencja będzie się składać z minimum dwóch równoległych bloków tematycznych, zajęć integracyjnych, wieczornego grilla oraz koncertu albo występu artystycznego. KDK będzie odpowiedzialna za całość wydarzenia, opracowanie jego programu, zapewnienie prelegentów, scenografii, zaaranżowanie przestrzeni networkingowej, transport z Olsztyna, za miejsca parkingowe oraz pokoje hotelowe. Dostarczy materiały konferencyjne oraz identyfikatory i gadżety. Zadba także o przerwy kawowe, lunch i kolację.

W przetargu ogłoszonym przez Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości złożonych zostało pięć ofert, jedna z nich – agencji Power została odrzucona. Pozostałe złożyły firmy – VitoEvent Anna Wesołowska z Warszawy, Świeża Bazylia sp. z o.o. z Warszawy oraz konsorcjum złożone z firm Starek Marketing Group i Spragnieni Wiedzy z Warszawy.

Zwycięska oferta otrzymała najwięcej punktów przy ocenie koncepcji tematyczno-programowej wydarzenia, zaproponowanych prelegentów oraz koncepcji aranżacji przestrzeni. Ocenie podlegały także rozwiązania proekologiczne (w tym zakresie wszyscy oferenci otrzymali jednakową liczbę punktów). Spółka KDK zaoferowała także najniższą cenę za swoje usługi - 456 895 zł. Pozostali oferenci zaproponowali – 914 781,78 zł (VitoEvent), 534 100,99 (konsorcjum) oraz 460 208,50 (Świeża Bazylia).

Źródło:
www.meetingplanner.pl

facebook