Produkt Warmia Mazury. Przyjmowanie zgłoszeń do otrzymania certyfikatu

Do 31 sierpnia 2020 roku członkowie Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna "Ziemia Mrągowska" mogą zgłosić swój regionalny produkt, usługę lub wydarzenie do projektu „Produkt Warmia Mazury”, aby otrzymać certyfikat.

„Produkt Warmia Mazury” to certyfikat przyznawany przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Ideą projektu jest wyróżnienie regionalnych produktów, usług oraz wydarzeń.
 
O przyznanie znaku „Produkt Warmia Mazury” ubiegać się mogą zarówno osoby fizyczne, osoby prawne bądź jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Zgłoszone produkty, usługi, wydarzenia powinny posiadać charakter unikalny, nowatorski, wyróżniający się w regionie.
 
Jednym z warunków otrzymania certyfikatu jest prowadzenie działalności gospodarczej lub zawodowej w okresie co najmniej 24 miesięcy licząc do dnia złożenia wniosku.
 
Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia 2020 roku. Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy złożyć w Departamencie Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego bądź przysłać wypełniony wniosek drogą e-mailową na adres: biuropromocji@warmia.mazury.pl.
 
Więcej informacji na stronie Produkt Warmia Mazury

Do pobrania:
- Regulamin Produkt Warmia Mazury
- Uchwała ws. zmiany regulaminu
- Wniosek
facebook