Praktyczne aspekty dyplomacji publicznej – lokalna współpraca

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk przy współpracy z Wydziałem ds. rozwoju samorządów Administracji Obwodu Kaliningradzkiego oraz Urzędem Miasta w Elblągu zapraszają na konferencję, która odbędzie się w dniu 22 listopada 2019 r. w Elblągu, ul. Stary Rynek 25, sala 300 (3 poziom), w godzinach 10.00-16.00.

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk od kwietnia br. realizuje projekt pn. „Dyplomacja publiczna – wiedza o polskich doświadczeniach w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (na przykładzie współpracy lokalnej administracji z organizacjami pozarządowymi). Jednym z zaplanowanych działań jest polsko-rosyjska konferencja poświęcona polskim doświadczeniom współpracy administracji publicznej z III sektorem, m.in. w tworzeniu przestrzeni dla partycypacji obywatelskiej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Do udziału w tym wydarzeniu zaprasza się przedstawicieli polskich i rosyjskich samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych jak również osoby zaangażowane w realizację innych projektów w obszarze partycypacji obywatelskiej.

W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane m.in. dotychczasowe działania podjęte w ramach wizyt studyjnych oraz międzynarodowe projekty wykorzystujące potencjał współpracy między samorządem i organizacjami pozarządowymi. Ma to na celu zainspirowanie potencjalnej przyszłej współpracy w tym obszarze. Dodatkowo w drugiej części spotkania zostanie przeprowadzony pokazowy warsztat „Konsultacje społeczne - jak pracować z młodzieżą nad strategicznymi dokumentami rozwojowymi gminy”.W spotkaniu weźmie udział 20-osobowa delegacja samorządów i organizacji pozarządowych z obwodu Kaliningradzkiego. Tłumaczenie zapewniamy.
Prosimy o potwierdzenie obecności na adres: malgorzatas@eurobalt.org.pl lub sekel@eurobalt.org.pl.

Formularz zgłoszeniowy

Źródło: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych

facebook