Narodowy Program Wsparcia dla Przemysłu Spotkań

Narodowy Program Wsparcia dla Przemysłu Spotkań to wspólna inicjatywa Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Polskich Linii Lotniczych LOT, skierowana do najbardziej aktywnych Ambasadorów Kongresów oraz przedstawicieli miast i regionów. Bilety lotnicze, o które mogą wnioskować, umożliwią im dotarcie z kongresową ofertą Polski do decydentów, tj. właścicieli międzynarodowych wydarzeń.

Do Narodowego Programu Wsparcia dla Przemysłu Spotkań mogą być zgłaszane wydarzenia w fazie próby ich pozyskiwania tzw. bidding stage, kiedy Polska jest jednym z rozważanych kandydatów na organizację wydarzenia (prezentacja oferty Polski za granicą) oraz na okoliczność przeprowadzenia wizytacji potencjalnego miasta – gospodarza, organizowanej dla zagranicznego Organizatora w celu potwierdzenia złożonej oferty (tzw. site inspection).

Wydarzenia już przyznane Polsce otrzymają informację o możliwości skorzystania z innych programów PLL LOT dedykowanych sektorowi MICE min. program LOT Meetings i LOT Conventions.

Prawo aplikowania do Narodowego Programu Wsparcia dla Przemysłu Spotkań mają:
- Ambasadorowie Kongresów Polskich,
- Kapituła Programu Ambasadorów Kongresów Polskich,
- Polska Organizacja Turystyczna,
- Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce,
- Przedstawiciele Lokalnych Klubów Ambasadorów Kongresów,
- miejskie i regionalne Convention Bureaux,
- organizatorzy Kongresów rekomendowani w programie Poland Convention Bureau POT,
- pozostali organizatorzy wydarzeń biznesowych, wspierani w aplikacji przez miejskie lub regionalne Convention Bureau. W tym przypadku, zgłoszenie wymaga rekomendacji lokalnego Convention Bureau.
- obiekty kongresowe, wspierane w aplikacji przez miejskie lub regionalne Convention Bureau. W tym przypadku, zgłoszenie ze strony obiektu wymaga rekomendacji lokalnego Convention Bureau.
 
Wydarzenia zgłoszone do Programu muszę spełniać poniższe kryteria:
- wydarzenia o charakterze międzynarodowym, z udziałem min. 100 zagranicznych uczestników,
- wydarzenia o charakterze cyklicznym, których historia sięga minimum 2 edycji,
- wydarzenia w formułach: konferencje, kongresy, targi, warsztaty, spotkania z elementami incentive travel i inne wydarzenia biznesowe,
- planowana data wydarzenia nie może być późniejsza niż 4 lata od złożenia aplikacji do Narodowego Programu Wsparcia dla Przemysłu Spotkań, a data aplikacji nie może być późniejsza niż 6 miesięcy do Wydarzenia,
Zgłoszenie do Programu następuje drogą elektroniczną na adres: convention@lot.pl. W odpowiedzi na zgłoszenie Wnioskujący otrzyma formularz, który należy wypełnić online.

Formularz zawiera poniższe dane:
- Nazwa wydarzenia
- Planowane daty wydarzenia
- Data ogłoszenia decyzji o wyborze miasta
- Właściciel wydarzenia (Event owner)
- Organizator (PCO, wewnętrzna jednostka – event department)
- Link do poprzednich edycji eventu
- Krótki opis charakteru spotkania
- Główni Partnerzy, Sponsorzy, Patroni ostatniej edycji
- Liczba uczestników poprzednich edycji spotkania, potwierdzona przez Organizatora
- Szacowana liczba uczestników tej edycji
- Pozostałe miasta na short-liście
- Rozważane obiekty konferencyjne w Polsce
- Wskazanie min. krajów, z których podróżować będą delegaci
- Osoba rekomendowana do przyznania biletu (firma, dane personalne, stanowisko)
- Proponowany okres podróży i trasa
- Wskazanie jednostki rekomendującej (POT, PCO, CB, dane osobowe)
- Krótkie uzasadnienie aplikacji i szans na pozyskanie wydarzenia dla Polski

Zapotrzebowanie Wnioskującego na bilet lotniczy może dotyczyć wyłącznie połączeń własnych PLL LOT i powinno być złożone minimum na 1 miesiąc przed planowaną datą rozpoczęcia podróży.

Uczestnictwo w Narodowym Programie Wsparcia dla Przemysłu Spotkań zobowiązuje Wnioskującego (Organizatora) do aktywnego promowania Polski za granicą jako miejsca organizowania kongresów i konferencji oraz w przypadku pozytywnej decyzji o ulokowaniu wydarzenia w Polsce, Organizator deklaruje, że PLL LOT będzie rekomendowanym przewoźnikiem.

Program Wsparcia dla Przemysłu Spotkań zostaje wprowadzony pilotażowo i będzie trwał do dnia 31 grudnia 2020. Wszystkie bilety lotnicze wystawione w ramach Programu powinny zostać zrealizowane do dnia zakończenia Programu tj. do dnia 31 grudnia 2020.

facebook