Najnowsze trendy w turystyce a potencjał Warmii i Mazur

O ciemnej stronie social mediów, atrakcyjności turystycznej festiwali czy eventów, a także ewolucji biur podróży będą rozmawiać uczestnicy piątek edycji konferencji „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”, która odbędzie się w dniach 24 - 25 maja 2018 roku w Olsztynie.

W tym roku zostaną przedstawione tematy związane z nowościami w skutecznych kampaniach promocyjnych, tworzeniem ofert odpowiadającym potrzebom rynku, wpływem oferty kulinarnej na wzmocnienie marki regionu.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele jednostek samorządowych różnego szczebla, touroperatorzy, gestorzy bazy noclegowej, reprezentanci i członkowie klastrów turystycznych, przedstawiciele i członkowie W-MROT, przedstawiciele lokalnych organizacji turystycznych, lokalnych grup działania czy organizacji pozarządowych i sfery naukowej.

Organizatorem konferencji jest Departament Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie we współpracy z 12 powiatami ziemskimi z terenu województwa.

Początek spotkania o godz. 10 w Centrum Wdrażania i Promocji i Innowacji przy ul. Jagiellońskiej 91a w Olsztynie.

Źródło: Wrota Warmii i Mazur.

 

facebook