Misja gospodarcza na Warmii i Mazurach

W listopadzie 2018 roku w Olsztynie, zostaną zorganizowane dwie misje przyjazdowe dla przedsiębiorców z Austrii i Niemiec, w ramach realizacji projektu „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2017+”.

Celem organizacji misji jest przede wszystkim wsparcie w nawiązaniu relacji biznesowych z przedsiębiorcami z regionu Warmii i Mazur, prezentacja potencjału gospodarczego województwa pod kątem pozyskania partnerów eksportowej wymiany handlowej, oraz budowanie wizerunku Warmii i Mazur jako regionu atrakcyjnego w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych jak również wiarygodnego partnera biznesowego.

Terminy misji: 13-15 listopada 2018 oraz 20-22 listopada 2018
Miejsce: Olsztyn
Termin rekrutacji uczestników: do 31 października 2018 r. (ze względu na ograniczoną ilość miejsc termin rekrutacji może ulec zmianie)  

Uwaga!
Udział w misjach dla przedsiębiorców z regionu Warmii i Mazur jest w całości finansowany w ramach projektu „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2017+”, natomiast uczestnictwo w misji stanowi pomoc de minimis.

Dokumenty do pobrania

facebook