Konsultacje strategii WJM 2030

Listopadowe „Spotkanie z Biznesem” w Giżycku będzie poświęcone projektowi strategii Wielkie Jeziora Mazurskie 2030. Konsultacje odbędą się w czwartek 7 listopada br. w Hotelu St. Bruno.

W ramach prac nad aktualizacją strategii Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, przeprowadzone zostaną spotkania konsultacyjne z przedstawicielami biznesu oraz organizacjami pozarządowymi z obszaru KWJM. Mają one na celu doprecyzowanie zapisów strategii pod kątem potrzeb przedsiębiorców i NGO, by umożliwić im skuteczne pozyskiwanie środków w kolejnej perspektywie finansowej.

W Giżycku konsultacje z przedsiębiorcami i osobami zainteresowanymi, odbędą się 7 listopada 2019 r. (czwartek) w ramach comiesięcznych Spotkań z Biznesem, organizowanych przy kawie i herbacie przez burmistrza miasta, w różnych punktach miasta. Na najbliższe spotkanie zapraszamy do Hotelu St. Bruno (sala St. Bruno parter).

Ramowy program spotkania 7 listopada w Giżycku:
godz. 8.30 spotkanie z burmistrzem Giżycka Wojciechem Karolem Iwaszkiewiczem – omówienie bieżących spraw z lokalnymi przedsiębiorcami
godz. 9.45 konsultacje nad projektowaną Strategią Wielkich Jezior Mazurskich 2030 – dr Magdalena Cybulska
Część konsultacyjną poprowadzi dr Magdalena Cybulska z zespołu dra hab. Wojciecha Dziemianowicza, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, koordynującego prace nad dokumentem. Będzie to okazja do przybliżenia, trwającego procesu planowania strategicznego na poziomie województwa i właściwego ukierunkowania prac nad przedsięwzięciami istotnymi dla skutecznego rozwoju obszaru Wielkich Jezior Mazurskich.

Potwierdzenie udziału prosimy przesyłać do 4 listopada 2019 na adres promocja@gizycko.pl (Biuro Promocji i Polityki Społecznej UM Giżycko tel. 87 7324 137).
          
Do pobrania: projekt dokumentu WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2030 – STRATEGIA ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO.PDF
 
Uwagi, pomysły, sugestie można przesyłać również drogą elektroniczną przed i po spotkaniu na adres Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020: swjm@mazury.to.

Na portalu strategia2030.warmia.mazury.pl można również zapoznać się z projektem strategii województwa „Warmińsko-Mazurskie 2030”.

Terminy pozostałych spotkań konsultacyjnych z przedsiębiorcami:
6 listopada 2019 Mrągowo (Urząd Miejski, godz. 14.00)
8 listopada 2019 Pisz (Urząd Miejski, godz. 13.00)

Terminy spotkań z NGO:
14 listopada 2019 Mikołajki (CK Kłobuk, godz. 11.00)
15 listopada 2019 Węgorzewo (Urząd Miejski, godz. 11.00)

facebook