Konferencja EUROPARC 2019 z udziałem Warmii i Mazur

Przedstawiciele województwa warmińsko-mazurskiego oaz parków krajobrazowych naszego regionu, po raz pierwszy jako oficjalni członkowie międzynarodowej Federacji EUROPARC, uczestniczyli w corocznej konferencji EUROPARC, która odbyła się w dniach w Parku Narodowym Kemeri na Łotwie.

Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania było „Natura w twoim umyśle – zrozumienie naszych wartości”. Federacja EUROPARC skupia się na praktycznej ochronie przyrody i różnorodności biologicznej oraz wspieraniu zrównoważonego rozwoju w skali europejskiej, dążąc tym samym do zachowania oraz ochrony przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Europy.

Członkowie Federacji EUROPARC reprezentują instytucje państwowe i regionalne, parki narodowe, parki krajobrazowe i inne formy ochrony przyrody, jak również organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, dla których najważniejszy jest odpowiedni stosunek do środowiska. Dzięki międzynarodowej współpracy, wymianie pomysłów i doświadczeń są oni w stanie skutecznie oddziaływać na politykę w całej Europie. Ważnym punktem konferencji były tzw. targi, podczas których uczestnicy wystawiali swoje stoiska w celu promocji instytucji oraz działań prowadzonych na rzecz ochrony przyrody.

Na tegoroczne spotkanie przedstawiciele samorządu i Parków Krajobrazowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego przygotowali stoisko prezentujące oraz promujące walory przyrodnicze i kulturowo-historyczne naszego regionu. Licznie odwiedzający stoisko uczestnicy konferencji byli szczególnie zainteresowani poznaniem atrakcji przyrodniczych i oferty turystycznej województwa.

Źródło: www.warmia.mazury.pl

facebook