IV Konferencja Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej

Wokół szeroko pojętej problematyki działalności jednostek chirurgii ogólnej oscylować będą tematy IV Konferencji Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej, która odbędzie się w dniach 27-28 września 2019 roku w Hotelu Przystań w Olsztynie.

Jednym z najważniejszych elementów pracy ordynatorów i kierowników klinik chirurgii ogólnej w 2019 roku jest proces wdrożenia przez Ministerstwo Zdrowia „Koncepcji organizacji i funkcjonowania Krajowej Sieci Onkologicznej” w Polsce, co w zasadniczy sposób wpłynie na możliwość świadczenia usług w zakresie chirurgicznego leczenia nowotworów na oddziałach chirurgii ogólnej. Właściwe przygotowanie się do nowej strategii w dziedzinie diagnostyki i terapii nowotworów będzie miało znaczenie dla uzyskania z NFZ kontraktów i aktywnego udziału jednostek chirurgii ogólnej w strukturach Krajowej Sieci Onkologicznej.

Biorąc pod uwagę strukturę organizacyjną systemu ochrony zdrowia w Polsce, wciąż jej najważniejszym elementem w zakresie chirurgii ogólnej są terenowe jednostki chirurgii ogólnej, w których wykonywana jest zdecydowana większość świadczonych procedur chirurgicznych i na których opiera się bezpieczeństwo obywateli naszego kraju. Dlatego jednym z tematów IV Konferencji są problemy funkcjonowania oddziałów chirurgii w szpitalach podległych administracji i samorządom lokalnym.

W kolejnej sesji zostaną przedstawione ważne tematy związane ze starzeniem się naszego społeczeństwa i ze stale narastającym problemem oraz koniecznością udzielania pomocy chirurgicznej pacjentom w wieku podeszłym. Umiejętność właściwej diagnostyki, kwalifikacji do operacji, leczenia chirurgicznego oraz wiedza dotycząca związanych z tym zagrożeń i powikłań to kolejne wyzwania, przed którymi stają oddziały chirurgii ogólnej.

Tradycyjnie tematykę Konferencji Ordynatorów i Kierowników Klinik uzupełniają problemy edukacji zawodowej w codziennej praktyce klinicznej chirurga ogólnego, a także aktualne problemy wynikające z zadań i obowiązków Konsultanta Krajowego w dziedzinie Chirurgii Ogólnej. Do udziału w Konferencji zostali zaproszeni: przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, Konsultant Krajowy w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii prof. Radosław Owczuk, Przewodniczący Zespołu Ekspertów do opracowania projektu koncepcji i organizacji funkcjonowania Narodowego Instytutu Onkologii prof. Piotr Czauderna, a także grono wykładowców reprezentujących chirurgię ogólną.

Źródło: forumordynatorow.pl

 

facebook