Ekonomia Społeczna w turystyce Warmii i Mazur

Ekonomia Społeczna w turystyce Warmii i Mazur to tytuł konferencji, która odbędzie się w  dniu 7 czerwca 2019 roku w Best Western Plus Hotel Dyplomat przy ul. Dąbrowszczaków 28 w Olsztynie. Organizatorem spotkania jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego ROPS pt. Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach. Powyższa konferencja rozpocznie obchody VII Warmińsko-Mazurskich Dni z Ekonomią Społeczną. 

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli branży turystycznej, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych pomocy  i integracji społecznej, instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, a także przedstawicieli sektora edukacji i biznesu oraz kadry ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z województwa warmińsko-mazurskiego.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 4 czerwca 2019 r. telefonicznie pod nr 89 521 95 52,  lub mailowo na adres  a.weiss@warmia.mazury.pl.

Program konferencji

Źródło:www.es.warmia.mazury.pl/aktualnosci

facebook