5. Warmińsko-Mazurskie Interdyscyplinarne Spotkania z Dermatologią Dermatozy „en plaque”

Już po raz piąty dermatolodzy z Warmii i Mazur spotkają się, aby porozmawiać o dermatologii, onkologii dermatologicznej, alergologii, immunologii, patomorfologii, dermatologii estetycznej.

Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszam do udziału w Konferencji, która odbędzie się w dniach 19-21 września 2019 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim oraz w Centrum Kongresowym Hotelu Przystań w Olsztynie.

Jubileuszowa Konferencja 5. Warmińsko-Mazurskie Interdyscyplinarne Spotkania z Dermatologią – Dermatozy „en plaque”, zapowiada się wyjątkowo, przede wszystkim z uwagi na praktyczną formułę wydarzenia oraz na bogaty i ciekawy merytorycznie program, któremu przewodniczy Komitet Naukowy złożony z czołowych polskich specjalistów i autorytetów.

Proponowana tematyka będzie doskonałą okazją do dialogu przedstawicieli następujących dziedzin: dermatologii, onkologii dermatologicznej, alergologii, immunologii, patomorfologii, dermatologii estetycznej. Wysoki poziom merytoryczny Konferencji gwarantują wykładowcy z wiodących ośrodków dermatologii w Polsce, a interesujący i wieloaspektowy program stwarza okazję do ożywionej dyskusji.

Wszyscy uczestnicy oprócz praktycznej wiedzy otrzymają̨ punkty edukacyjne.

W imieniu własnym oraz pozostałych członków Komitetu Naukowego zapraszamy do wzięcia udziału w tym ważnym wydarzeniu naukowym.

Z poważaniem,

Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek

 

Zarys tematyczny:

 

 • Problem diagnostyki i odczulania na owady błonkoskrzydłe
 • Przydatność diagnostyki molekularnej w alergologii
 • Kiedy podejrzewać chłoniaka u chorych na AZS?
 • Nowe strategie terapeutyczne w AZS
 • Łuszczycowe zapalenie stawów w praktyce dermatologa
 • Kapilaroskopia w praktyce
 • Borelioza – aktualne wytyczne terapeutyczne
 • Diagnostyka i interpretacja badań w boreliozie
 • Dermatologiczne konsekwencje zakażenia HCV
 • Odra – problem nadal aktualny
 • Choroby przenoszone drogą płciową w aspekcie seksualności Polaków
 • Etiopatogeneza owrzodzeń skórnych (odleżyny, owrzodzenia tętnicze, żylne, mieszane, w cukrzycy)
 • Rola podologa w postępowaniu profilaktycznym i odpowiedniej pielęgnacji chorych stóp
 • Diagnostyka i problem alergii kontaktowej w pokrzywkach przewlekłych
 • Diagnostyka i problem alergii kontaktowej w opryszczkowatym zapaleniu skóry
 • Wykorzystanie PRP w leczeniu ran
 • Ocena immunofluorescencyjna skóry u pacjentów z przewlekłym świądem
 • Wpływ leczenia metotreksatem na współistnienie zaburzeń metabolicznych u pacjentów chorych na łuszczycę
 • Nowe terapie – wykorzystanie komórek macierzystych
 • Co nowego w etiopatogenezie i leczeniu owrzodzeń i ran przewlekłych
 • Choroby przenoszone drogą płciową w aspekcie seksualności Polaków
 • Dermatologia estetyczna
 • Klasyfikacja i patomorfologia raków innych niż rak podstawno- i kolczysto-komórkowy oraz przydatkowce
 • Obrazy histologiczne i natura nieczerniakowych melanocytowych guzów złośliwych
 • Klasyfikacja i histologiczne cechy CTCL innych niż MF
 • Neutrofilowe i eozynofilowe dermatozy
 • Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne skóry

 Źródło: http://dermatologiawarminskomazurska.pl/

facebook