Współczesne role convention bureaux

Miejskie Convention Bureaux z Polski wzięły udział w badaniu, rezultatem którego jest Raport „Współczesne role convention bureaux a konkurencyjność polskich miast na międzynarodowym rynku spotkań”.

Badanie umożliwiło określenie podstawowych zadań miejskich convention bureaux oraz kierunku ich ewolucji, w zależności od poziomu konkurencyjności miast, w których te instytucje działają. Z jednej strony polegało na określeniu poziomu konkurencyjności polskich miast na międzynarodowym rynku spotkań, a z drugiej – na wskazaniu ról, które powinny odgrywać działające w nich convention bureaux.

Badanie było częścią większego projektu, w którym analizie poddano również zadania i role zagranicznych convention bureaux, a więc instytucji stanowiących pewien wzór lub przynajmniej punkt odniesienia dla polskich podmiotów. Szczegółowe informacje na temat zagranicznych convention bureaux zawarto w raporcie pt. „Contemporary Roles of Convention Bureaux”, stanowiącym istotne uzupełnienie raportu „Współczesne role convention bureaux a konkurencyjność polskich miast na międzynarodowym rynku spotkań”.

Z uwagi na to, że Convention Bureau Masuria ma charakter regionalny biuro nie wzięło udziału w badaniu przeprowadzonym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, w ramach projektu o numerze 2015/17/N/HS4/00386 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

Zobacz raport!

 Źródło: Poland Convention Bureau Polska Organizacja Turystyczna

 

facebook