Szkolenie radców prawnych w Hotelu Zamek Ryn

O retoryce, erystyce, etykiecie i wykonywaniu zawodów będą rozmawiać radcowie prawni podczas szkolenia, które odbędzie się w dniach 15-17 listopada 2018 roku w Hotelu Zamek Ryn.

Realizując postanowienia art. 41 pkt 4 ustawy z dnia 06 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1870) oraz umożliwiając wypełnienie obowiązku szkoleniowego przez radców prawnych Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uprzejmie zawiadamia, że w dniach 15-17 listopada 2018 roku organizuje, w Hotelu ZAMEK RYN sympozjum szkoleniowe dla radców prawnych.

Zaplanowane tematy szkolenia:

1/ „Apelacja w postępowaniu cywilnym”,

2/ „Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej”,

3/ „Retoryka, erystyka, etykieta, wykonywania zawodu”.

Źródło: www.oirp.olsztyn.pl

 

facebook