Rehabilitacja Wczoraj – Dziś - Jutro

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Rehabilitacja Wczoraj – Dziś - Jutro z okazji 10 - lecia Katedry i Kliniki Rehabilitacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbędzie się w dniach 19-20.10.2018 w historycznym obiekcie Hotel Krasicki w Lidzbarku Warmińskim.

Rehabilitacja jest dziedziną interdyscyplinarną i bardzo dynamicznie rozwijającą się w ostatnich dziesięcioleciach. Podejmując wyzwanie zorganizowania wydarzenia naukowego o charakterze międzynarodowym mamy na celu integrację specjalistów z różnych dziedzin medycyny, których praca przyczynia się do podnoszenia poziomu szeroko pojętej rehabilitacji. Zaproszeni wykładowcy z Polski, Europy, Izraela oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki przedstawią aktualną wiedzę, własne doświadczenia oraz kierunki rozwoju spodyloortopedii, neurochirurgii, neurorehabilitacji i fizjoterapii.

Źródło:www.konferencja.rin.olsztyn.p

 

facebook