Raport Przemysł Spotkań 2018

Jak co roku Polska Organizacja Turystyczna – Poland Convention Bureau przygotowała raport poświęcony polskiemu przemysłowi spotkań. Dane zaprezentowane w raporcie dotyczą ponad 22 tys. spotkań i wydarzeń.

Głównym celem raportu „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2018” jest możliwie najszerszy opis aktualnej na 2017 rok sytuacji w branży przemysłu spotkań i wydarzeń w Polsce.

Dane zaprezentowane w raporcie dotyczą ponad 22 tys. spotkań i wydarzeń o liczbie uczestników powyżej 50 osób każde. Połowa z nich to konferencje i kongresy, drugą grupę stanowią wydarzenia korporacyjne i motywacyjne, natomiast targi i wystawy odnotowały najmniejszym udział w całej próbie. Dominującymi branżami okazały się: handlowo usługowa, ekonomiczno-polityczna, techniczna i medyczna. Połowa wydarzeń trwała 1 dzień, a niemal 1/3 zgromadziła uczestników zagranicznych. Porównanie wyników z poprzednich edycji raportu, w których dane dotyczyły wydarzeń dla grup powyżej 10 osób, potwierdza jednak, że w roku 2017 nadal mamy do czynienia ze wzrostem liczby spotkań i wydarzeń prezentowanych corocznie w raportach „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce”.

Tegoroczna edycja raportu, oprócz informacji ogólnych o wydarzeniach zorganizowanych w Polsce w 2017 roku, prezentuje specyfikację trzech rodzajów wydarzeń (konferencji i kongresów, wydarzeń korporacyjnych i motywacyjnych oraz targów), zawiera rozbudowane „wizytówki miast” (charakteryzujące działania poszczególnych miejskich i regionalnych convention bureaux) oraz autorski artykuł dr Natalii Latuszek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu o konkurencyjności polskich miast na rynku spotkań międzynarodowych.

- Raport jest narzędziem, które podsumowuje osiągnięcia branży spotkań w ubiegłym roku i ukazuje jej wkład w rozwój polskiej gospodarki. Szacuje się, że w Polsce sektor organizacji profesjonalnych spotkań biznesowych, konferencji, kongresów, targów i wystaw powiększa PKB o ponad 1 procent oraz zapewnia silne, pozytywne impulsy powiązanym działom gospodarki. Rozwój tego sektora jest jednym z priorytetów promocyjnych Polskiej Organizacji Turystycznej, w której strukturach od 2002 roku funkcjonuje Poland Convention Bureau (PCB) – mówi Robert Andrzejczyk Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Stan przemysłu spotkań i wydarzeń w Polsce w 2017 roku prezentowany jest na podstawie danych uzyskanych z trzech źródeł: zgromadzonych przez miejskie i regionalne convention bureaux, pochodzących od rekomendowanych przez Polską Organizację Turystyczną organizatorów kongresów i podróży motywacyjnych (PCO i ITC) oraz udostępnionych przez międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia (ICCA i UIA).

Convention Bureau Masuria

Mazury Convention Bureau (Mazury CB), w odróżnieniu od większości convention bureaux, jest strukturą regionalną, a nie miejską. W związku z tym Mazury CB przekazała Polskiej Organizacji Turystycznej informacje o spotkaniach i wydarzeniach, które odbyły się w 2017 roku w następujących miastach i miejscowościach: Mrągowo, Olsztyn i  Ryn.

Łącznie spotkań i wydarzeń było 35. Biorąc po uwagę opisaną we wcześniejszych rozdziałach metodę zbierania danych, liczba ta nie daje z pewnością pełnej informacji o wielkości mazurskiego przemysłu spotkań, a równocześnie nie jest możliwe dokonanie na jej podstawie dalszych oszacowań. Ze względu na niewielką liczebność, wszystkie dane w niniejszym podrozdziale dotyczą liczby spotkań i wydarzeń, a nie rozkładów procentowych.

Na liście spotkań i wydarzeń, o których Mazury CB przekazało informację do POT znalazły się 23 kongresy i konferencje (2/3 ogółu), 11 wydarzeń korporacyjnych i motywacyjnych oraz 1 targi / wystawa.

Niemal wszystkie spotkania i wydarzenia zorganizowane zostały dla grup krajowych. Wydarzenia organizowane były dla branży handlowo usługowej (12), ekonomiczno – politycznej (10), medycznej (7), technicznej (4) i humanistycznej (2). Jeżeli chodzi o rodzaj grupy, to większość wydarzeń zorganizowanych została przez i na zlecenie stowarzyszeń i organizacji non-profit (16) oraz przedsiębiorstw (15). Średni czas trwania spotkań i wydarzeń wyniósł w 2017 roku 1,52 dnia.

Pobierz plik

Źródło: Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej

 

facebook