Przemysł drzewno - meblarski na Warmii i Mazurach - perspektywy inteligentnej specjalizacji

Przedstawiciele firm związanych z produkcją i przetwórstwem drewna oraz przedstawiciele branży meblarskiej już po raz trzeci spotkają się w Olsztynie na konferencji „Przemysł drzewno - meblarski na Warmii i Mazurach - perspektywy inteligentnej specjalizacji”.

Goście z Polski i z zagranicy przedstawią swoje doświadczenie zarówno w zakresie innowacyjności, budowania marki, jak i ekspansji na rynkach poza unijnych podczas konferencji  „Przemysł drzewno - meblarski na Warmii i Mazurach - perspektywy inteligentnej specjalizacji”. Podczas wydarzenia odbędą się również warsztaty Grup fokusowych, których celem jest wzmocnienie dialogu i współpracy, poprzez wspólną identyfikację potrzeb badawczych i technologicznych przedsiębiorstw, w tym pomysłów i koncepcji projektowych, które mogłyby zostać sfinansowane w ramach środków unijnych perspektywy 2014-2020, ze szczególnym naciskiem na RPO WIM 2014-2020. Konferencje odbędzie w poniedziałek 17 czerwca 2019 r., w godz. 09:30 – 16:00 w Olsztynie.

Formularz rejestracyjny i szczegóły dostępne są na:
http://invest.warmia.mazury.pl/pl/o-regionie/aktualnosci/300509-przemysl-drzewno-meblarski-na-warmii-i-mazurach-perspektywy-rozwoju.html

Źródło: invest.warmia.mazury.pl/

facebook