Polska Akademia Dermatologii i Wenerologii

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego serdecznie zaprasza na kolejną edycję Polskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii, XIII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego PTD, które odbędzie się w Olsztynie w dniach od 11 do 13-go kwietnia 2019 roku w Hotelu Przystań.

Tematyka Sympozjum będzie obrazowała szeroką współpracę dermatologów z alergologami, flebologami, pediatrami, endokrynologami, ginekologami, urologami, chirurgami czy psychologami. Wykłady zostaną wygłoszone przez grono znakomitych polskich ekspertów z różnych dziedzin dermatologii i chorób przenoszonych drogą płciową, co jest gwarantem wysokiego poziomu naukowego spotkania.  Do wygłoszenia prezentacji w sesji plenarnej zaprosiliśmy autorytety dermatologii europejskiej, co da nam możliwość zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami światowej dermatologii i wenerologii.

Organizatorzy przygotowali również specjalną ofertę dla młodych adeptów dermatologii, którzy będą mieli możliwość zaprezentowania wyników swoich prac badawczych podczas specjalnej sesji Forum Młodych, a także w sesjach Pokazy przypadków. Dla czterdziestu młodych dermatologów, którzy aktywnie wezmą udział w sympozjum przewidziane są granty naukowe. Za udział w sympozjum przyznane zostaną punkty edukacyjne.

Źródło: www.padw.pl/

facebook