Parlamentarzyści Polski Niepodległej 1919–1939

Delegatura IPN w Olsztynie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Parlamentarzyści Polski Niepodległej 1919–1939”, która odbędzie się w dniach 25–26 kwietnia 2019 w Olsztynie.

W związku ze zbliżającą się setną rocznicą pierwszego inauguracyjnego posiedzenia Sejmu II Rzeczypospolitej (10 lutego 1919 r.) mamy zaszczyt zaprosić na konferencję poświęconą parlamentarzystom Polski Niepodległej – ich działalności parlamentarnej, wojennych i powojennych losach.

Celem konferencji jest przyjrzenie się szerokiemu spektrum zagadnień związanych z polskim parlamentaryzmem II Rzeczypospolitej, w tym szczególnie posłom i senatorom. Zależy nam na ukazaniu kształtowania się polskiego parlamentaryzmu w nowej, niepodległej już, rzeczywistości, w tym wzajemnych relacji między klubami parlamentarnymi, posłami, senatorami, rządem. Pragniemy pochylić się nad sylwetkami parlamentarzystów, ich działalnością polityczną, aż po losy wojenne i powojenne.

Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna, dlatego też prelegenci zobowiązani są do dostarczenia tekstów zgodnych z instrukcją wydawniczą IPN.

Przykładowe obszary tematyczne:

 • biogramy i charakterystyki posłów oraz senatorów
 • postawy parlamentarzystów w okresie II wojny światowej – zaangażowanie w konspirację niepodległościową, działalność na uchodźctwie
 • parlamentarzyści jako ofiary represji systemów totalitarnych
 • parlamentarzyści w powojennej rzeczywistości
 • parlamentarna i pozaparlamentarna aktywność (społeczna, naukowa, etc.) posłów i senatorów w okresie międzywojennym.
 • polityczna i parlamentarna działalność posłów i senatorów przez pryzmat polityki wewnętrznej i bezpieczeństwa państwa
 • działalność parlamentarnych klubów i kół, oraz ich liderów
 • relacja partia rządząca–opozycja na forum parlamentarnym
 • organizacja i struktura Sejmu i Senatu
 • aktywność parlamentarna w komisjach sejmowych i senackich
 • działalność posłów i senatorów na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Rzeczypospolitej.

Źródło: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/57916,Ogolnopolska-konferencja-naukowa-Parlamentarzysci-Polski-Niepodleglej-19191939-O.html

 

facebook