Misje przyjazdowe dla gości z Austrii i Niemiec

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego organizuje dwie misje przyjazdowe do Olsztyn dla przedsiębiorców z Austrii i Niemiec. Przedsięwzięcie będzie realizowane od 20 do 22 listopada 2018 roku oraz od 27 do 29 listopada 2018 roku w stolicy Warmii i Mazur.

Wśród przedsiębiorców z zagranicy swój udział zadeklarowały firmy m.in. z branży meblowej, design i wyposażenia wnętrz, budownictwa przemysłowego, produktów spożywczych oraz usług hotelarsko-turystycznych.

Ideą inicjatywy jest wypromowanie wiodących branż regionu, wsparcie w nawiązaniu relacji biznesowych z przedsiębiorcami z regionu Warmii i Mazur, prezentacja potencjału gospodarczego województwa pod kątem pozyskania partnerów eksportowej wymiany handlowej.

Udział w misjach dla przedsiębiorców z regionu Warmii i Mazur jest w całości finansowany w ramach projektu „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2017+”, natomiast uczestnictwo w misji stanowi pomoc de minimis.

Zgłoszenia przyjmowane są do 7 listopada 2018 roku.

Źródło: Wrota Warmii i Mazur

facebook