IV Międzynarodowy Festiwal Filmów Medycznych

Lekarze wszystkich specjalności, jak również pracownicy innych zawodów związanych z medycyną spotkają się pod koniec listopada w Hotelu Zamek Ryn na naukowym sympozjum. IV Międzynarodowy Festiwal Filmów Medycznych odbędzie 22-24 listopada 2018 roku w Rynie.

Tematem przewodnim IV MFFM  są najnowsze metody operacyjne przepuklin – Hernia Show 2018 oraz nowe technologie w medycynie. Celem spotkania jest upowszechnienie najnowszych osiągnięć światowej medycyny oraz  technologii medycznych. Program Festiwalu obejmuje wyłącznie prezentacje filmowe z komentarzem autorskim prelegentów.

Przewidziane są sesje z udziałem zaproszonych gości z kraju i zagranicy, uznanych autorytetów w chirurgii przepuklin. Wszystkich uczestników zachęcamy do zgłoszeń filmów w sesjach: Hyde Park i Forum Nowych Technologii. Czas trwania filmów do 10 min.; tematyka dotycząca chirurgii przepuklin, ciekawych przypadków i rozwiązań technicznych, nowych technologii w medycynie jak również filmów niemedycznych. Przewidziana jest Sesja Specjalna.  Sesje filmowe po opracowaniu nagranego materiału będą umieszczone w celu nieograniczonej dostępności na stronie Wirtualnego Uniwersytetu Medycyny  oraz telewizji internetowej Polpharma TV.

Uwaga!!!  Przed oficjalnym otwarciem Festiwalu odbędą się warsztaty nowych technologii: „VENI, VIDI……DO IT!!!” w których uczestnicy będą mogli zastosować w praktyce technologie przedstawione w filmach. W czasie festiwalu odbędzie się Walne zebranie Polskiego Klubu Przepuklinowego. Wśród wykładowców zagranicznych już zapowiedzieli swój udział: Jean Francois Gilljon – Prezes Francuskiego Klubu Przepuklinowego oraz Gerard Fromont – jeden z pionierów i światowych liderów chirurgii laparoskopowej i chirurgii przepuklin.

Źródło:www.wideochirurgia.com

facebook