I Warmińsko-Mazurski Kongres Elektromobilności

Popularyzacja wśród mieszkańców Warmii i Mazur oraz turystów zagadnień związanych z elektromobilnością, jak też promocja ekologicznych środków transportu to główne cele I Warmińsko-Mazurskiego Kongresu Elektromobilności.

Wydarzenie będzie odbywało się w dwóch miejscach w Giżycku (port Ekomarina) i w Węgorzewie (Festiwal Rockowy "Naturalnie Mazury Music&More) w dwóch częściach: kongresowej i wystawowej. Część kongresowa odbędzie się w Giżycku (piątek 13.07.), zaś część wystawowa w Giżycku (13.07.) i w Węgorzewie (14.07.). Ważnym elementem Kongresu będzie prezentacja pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Patronat nad tym wydarzeniem objęli: Minister Energii, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Program konferencji:
9.00-10.00 Rejestracja uczestników
10.00-10.30 Otwarcie konferencji, Przywitanie oraz wystąpienia gości honorowych

10.30-12.00 Panel I
Czy to początek ery elektromobilności? Szanse i wyzwania stojące przed Polską i regionem Warmii i Mazur w obszarze pojazdów elektrycznych – przyczynek do rozważenia korzyści oraz ewentualnych zagrożeń
-Elektromobilność dla każdego
-Dostępność samochodów i pojazdów elektrycznych
-Kryteria determinujące zakup (ekonomia jazdy, dostępność punktów, ceny)
-Co jeśli nie samochód?
-Jak budować świadomość i zachęcać społeczeństwo do elektromobilności

12.00-12.30 Przerwa kawowa

12.30-14.00 Panel II
Systemy zasilania, ładowania i ich potencjał rozwoju w najbliższych latach – panel będzie poświęcony problematyce zarządzania energią, magazynowania jej oraz kierunkom rozwoju magazynów energii wysokiej mocy z uwzględnieniem regionu Warmii i Mazur
-Nowe regulacje
-Problemy, bariery i rozwiązania w zakresie systemów zasilania
-Elektromobilność – szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstw
-Elektromobilność jako główny impuls do rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego

14.00-15.00 Przerwa obiadowa

15.00-16.30 Panel III
Zrównoważony rozwój miast a elektromobilność – panel poświęcony uwarunkowaniom dalszego rozwoju miast w kontekście elektromobilności w Polsce oraz na Warmii i Mazurach
-Elektromobilność na świecie
-Elektromobilność jako technologia jutra
-Elektromobilność miast
-Nowe regulacje
-Strefy czystego transportu – infrastruktura miejska
-Problemy, bariery i rozwiązania

16.30-17.00 Zakończenie
Równolegle:
13.07.2018 – Port Ekomarina Giżycko – prezentacja pojazdów elektrycznych
14.07.2018 – Centrum miasta Węgorzewo – prezentacja pojazdów elektrycznych

Źródło: www.mragowo.pl

facebook