Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur

To obowiązkowe wydarzenie dla wszystkich osób zajmujących się budowaniem potencjału swojego samorządu, pozyskiwaniem i obsługą inwestorów, tworzeniem oferty inwestycyjnej. Przed nami dziewiąta edycja Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur, który potrwa od 3 do 4 października 2019 roku w Mrągowie.

Ideą Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur jest budowa platformy wymiany doświadczeń między specjalistami zajmującymi się promocją gospodarczą regionu a przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorcami. Jego celem jest również edukacja, inspirowanie oraz propagowanie efektywnych rozwiązań, związanych ze skutecznym pozyskiwaniem inwestycji, zrozumieniem potrzeb przedsiębiorców oraz budowaniem dobrego klimatu inwestycyjnego na Warmii i Mazurach.

W pierwszym dniu zaplanowano wystąpienia, prelekcje, wizytę studyjną panele dyskusyjne z udziałem m.in. przedsiębiorców oraz prezentacje dobrych praktyk, natomiast w drugim - warsztaty kompetencyjne. Podczas wydarzenia poznamy laureatów konkursu "PRO WARMIA I MAZURY 2019" na najlepsze projekty promocyjne. W konkursie wyróżniane są przedsięwzięcia, które podnoszą standardy działań marketingowych oraz są najlepszymi przykładami dobrych praktyk.

Festiwal skierowany jest do władz samorządowych, przedstawicieli komórek ds. promocji, rozwoju, inwestycji gospodarczych z województwa warmińsko-mazurskiego, przedstawicieli instytucji podległych samorządowi, instytucji regionalnych oraz lokalnych z naszego regionu, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorców. W spotkaniach wezmą również udział eksperci z dziedziny promocji miejsc, ekonomii, gospodarki, inwestycji oraz eksperci z zakresu edukacji.

Organizatorami przedsięwzięcia są samorząd województwa warmińsko-mazurskiego oraz miasto Mrągowo. Festiwal odbędzie się w hotelu MRĄGOWO RESORT&SPA (ul. Giżycka 6).

WIĘCEJ INFORMACJI

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:

DZIEŃ I (3 października):
9.00-10.00 - Rejestracja uczestników,
10.00-10.20 - Otwarcie Festiwalu i przywitanie gości: Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Stanisław Bułajewski, burmistrz miasta Mrągowo,
10.20-10.55 - Kapitał ludzki jako źródło przewagi konkurencyjnej gminy i regionu: Barbara Bąkowska, prezes Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”,
10.55-11.30 - Pracownik - dobro deficytowe: Agnieszka Pietrowicz, dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku,
11.30-12.00 - Lunch,

PANELE DYSKUSYJNE:
12.00-12.50 - Wykształcone kadry – zysk, czy strata gminy?: prowadzący panel: dr Tomasz Wierzejski, prodziekan ds. planów o programu kształcenia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim,
Uczestnicy panelu:
- Paweł Lesiak, dyrektor ds. finansów i administracji w firmie Egger Biskupiec Sp. z o.o.,
- Bronisław Reddig, szef relacji społecznych w Michelin Polska S.A.,
- Grzegorz Górski, dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie,
- Michał Szulc, Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju „PIONIER”,
- Anna Ciesielska, wiceprezes Instytutu Przedsiębiorczości i Nowych Technologii Sp. z o.o.,
- Mirosław Hołubowicz, zastępca prezydenta miasta Ełku,
12.50-13.40 - Kształcenie na zamówienie: prowadzący panel: dr hab. Stanisław Bułajewski, burmistrz miasta Mrągowo,

Uczestnicy panelu:
- Krzysztof Kamiński, prezes zarządu spółki Alnea oraz kierownik naukowego projektu badawczo-rozwojowego z zakresu robotyki,
- Anna Jankowska, manager ds. HR w Grupie Meblowej „Szynaka - Meble” Sp. z o.o.,
- Maciej Ostrowski, dyrektor doskonalenia organizacji Eltel Networks Energetyka S.A.,
- Aleksandra Lemańska, prezes Fundacji Alternatywnej Edukacji „Ale”,
- Mirosław Stegienko, burmistrz Olsztynka,
- prof. Wiesława Lizińska, prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej w katedrze Polityki Gospodarczej Regionalnej Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM,
- prof. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia i studentów,
13.40-14.15 - Edukacja dla biznesu: dr Bogdan Włodarczyk, dyrektor Akademii Biznesu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
14.15-14.50 - Biznes dla edukacji: Marcin Piwowarczyk, dyrektor Zakładu Produkcji Mleczarskiej w Mrągowie, Mariusz Korpoliński, dziennikarz,
14.50-15.45 - obiad (sala Bełdany),
16.00-17.15 - Wizyta studyjna: ZPM MLEKPOL w Mrągowie - zwiedzanie zakładu, degustacja wyrobów,
20.00 - Gala Festiwalu,

DZIEŃ II (4 października):
Warsztaty A: Partnerstwo publiczno-prywatne: prowadzący: adw. Tomasz Korczyński, Managing counsel, ekspert praktyk w PPP Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k.,
Warsztaty B: Nowoczesny samorząd w oparciu o social media i promocję marki: prowadzący: Robert Stępowski, ekspert ds. marketingu terytorialnego i politycznego, trener, wykładowca i konsultant,
10.00-10.30 - POWITALNY SERWIS KAWOWY,
10.30-12.00 - I TURA WARSZTATÓW (A/B),
12.00-12.30 - PRZERWA KAWOWA,
12.30-14.00 - II TURA WARSZTATÓW (B/A),
14.00-14.50 - OBIAD,
14.50-15.00 - Wręczenie certyfikatów,
15.00 - Zakończenie Festiwalu.

Źródło: warmia.mazury.pl

facebook