Epi Militaris 2018

Medyczne aspekty użycia czynników Broni Masowego Rażenia wyzwaniem dla służb mundurowych są tematem VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Epi Militaris 2018.

 

Celem Konferencji jest wymiana i poszerzenie wiedzy dotyczącej działań podejmowanych w celu sprawnego przeprowadzenia akcji ratunkowej przez medyczne służby mundurowe, w związku z wystąpieniem zagrożeń dla zdrowia po użyciu czynników CBRN. Tematyka dotyczy szerokiego zakresu działań podejmowanych w całym procesie reagowania na zagrożenie: przygotowania i profilaktyki, czynności w czasie zdarzenia, ale również po jego wystąpieniu. Program obejmuje również część warsztatową z praktycznymi pokazami działań po zdarzeniu z użyciem czynników CBRN.

VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej EpiMilitaris 2018 odbywa się w dniach 16-18 kwietnia 2018 roku w Hotelu Zamek Ryn ****.

Źródło: Hotel Zamek Ryn ****

 

facebook