ANIMAL GENETICS and GENOMICS

O genetyce i genomice zwierząt będą rozmawiać uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Animal Genetics and Genomics”, która odbędzie się w dniach 2-4 lipca 2018 roku na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Konferencja obejmuje wszystkie działy genetyki i genomiki zwierząt. Jednakże organiatorzy chcą jednak w ostatnim dniu zorganizować specjalne forum: „Nauka wobec praktycznej hodowli”, koncentrując się na selekcji genomowej bydła. Tematyka wykładów została tak dobrana aby zaprezentować zarówno stan obecny jak i konieczność rozwoju tej rewolucyjnej metody hodowlanej. W konferencji wezmą udział prelegenci z Niemiec, Francji, Rosji, Indii a także wybitne indywidualności z Polski. Liczymy także na udział hodowców, szczególnie z ośrodków hodowli zarodowej i hodowców indywidualnych.

Organizatorami konferencji są Katedra Genetyki Zwierząt UWM w Olsztynie oraz Olsztyński Oddział Polskiego Towarzystwa Genetycznego.

Źródło: www.uwm.edu.pl/genomika2018/

 

Źródło:http://www.uwm.edu.pl/wbz/miedzynarodowa-konferencja-naukowa-animal-genetics-and-genomics

facebook