Ambasadorowie i Mecenasi Kongresów Polskich

Tytuł Ambasadora Kongresów Polskich przyznano szesnastu nowym osobom, które intensywnie wspierają krajowy przemysł spotkań. W tym roku prócz Ambasadorów wyróżniono również Mecenasów Kongresów Polskich. Uroczysta Gala odbyła się 27 września 2018 roku w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Program Ambasadorów Kongresów Polskich to projekt Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce. Jego celem jest promocja Polski jako miejsca organizacji międzynarodowych kongresów i konferencji.

Galę Ambasadorów poprzedziła konferencja Poznań Meetings Challenge, której organizatorem było SKKP. Spotkanie poświęcone było wyzwaniom, przed jakimi stoi polski i poznański rynek spotkań oraz zagadnieniom dotyczącym współpracy organizatorów spotkań ze sponsorami i partnerami.

Fot. fotobueno

Ambasadorowie Kongresów Polskich 2018:

Izabela Albrycht, Instytut Kościuszki, Instytut Integracji Europejskiej

prof. dr hab. Małgorzata Filip, Instytut Farmakologii, Polska Akademia Nauk

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior, Katedra i Klinika Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, II Oddział Kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak, Klinika Neurologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. Michał Lenartowicz, Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie

prof. dr hab. Krzysztof Makowski, Wydział Historyczny, Instytut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. n. med. Dariusz Matosiuk, rektor ds. Nauki, Katedra i Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr hab. Jacek Misiurewicz, Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska

prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

prof. dr hab. Kinga Suwińska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. dr hab. n. med. Piotr Szopiński, Klinika Chirurgii Naczyniowej Instytut Hematologii i Transfuzjologii

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

dr hab. inż. Robert Wrembel, Wydział Informatyki, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska

Tomasz Zjawiony, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Mecenasi Kongresów Polskich 2018:

Grupa ADAMED – za wsparcie kongresu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej oraz działania edukacyjne prowadzone w ramach partnerstwa z PTCHN

Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. – za wsparcie Kongresu Open Eyes Economy Summit

Concept Music Art Sp. z o.o. – (specjalne wyróżnienie Mecenasa Gali Ambasadorów Kongresów Polskich 2017) – za zapewnienie wsparcia technologicznego i logistycznego dla zeszłorocznej oraz stworzenie całościowej koncepcji oprawy multimedialnej nawiązującej do twórczości Stanisława Wyspiańskiego.

Źródło: ThinkMice.pl, opracowanie: CBM.

 

facebook