Aktualne problemy naukowo-badawcze w inżynierii lądowej

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do udziału w konferencji Aktualne problemy naukowo-badawcze w inżynierii lądowej. Konferencja odbędzie się 19-21 października 2017 roku w Hotelu HP Park w Olsztynie.

Organizatorem konferencji Aktualne problemy naukowo-badawcze w inżynierii lądowej, dotyczącej problemów badawczych w inżynierii lądowej, jest Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, przy współudziale Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oddział w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz olsztyńskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń oraz przedstawienie wyników badań związanych z szeroko rozumianą inżynierią lądową oraz integracja środowiska naukowego. W konferencji przewidziany jest udział pracowników jednostek naukowo-badawczych oraz studentów uczestniczących w badaniach.

Tematyka konferencji obejmuje różne problemy związane z inżynierią lądową podzielone na sekcje:

-Budownictwo (m.in. budownictwo ogólne i energooszczędne, diagnostyka i zabezpieczenie budowli, fizyka budowli, geotechnika, inżynieria komunikacji, inżynieria przedsięwzięć budowlanych, konstrukcje betonowe i metalowe);

-Geodezja i fotogrametria (m.in. metody analizy i interpretacji wyników pomiarów geodezyjnych, monitoring konstrukcji, fotogrametria inżynieryjna, geodezyjne monitorowanie środowiska i atmosfery, nowoczesne technologie pomiarowe, skaning laserowy, pozycjonowanie satelitarne GNSS, teledetekcja satelitarna);

-Inżynieria przestrzenna (m.in. geoinformacja, ochrona i kształtowanie środowiska, modelowanie przestrzeni z wykorzystaniem narzędzi GIS, rozwój zrównoważony i ład przestrzenny, urbanizacja i suburbanizacja, kontinuum miejsko-wiejskie, technologie pozyskiwania danych przestrzennych).

Pojawią się ponadto zagadnienia związane z kształceniem i zdobywaniem umiejętności zawodowych, nowoczesnymi technologiami i innowacjami w inżynierii lądowej, badaniami laboratoryjnymi i pomiarowymi, budową stanowisk badawczych i inne.

Więcej na stronie: www.uwm.edu.pl/apnb

Konferencja odbędzie się 19-21 października 2017 r. w Hotel HP Park w Olsztynie oraz w obiektach WGIPB UWM Olsztyn - Kortowo.

Źródło: WGIPB UWM

 

facebook