70-lecie hodowli koników polskich w Popielnie

Mazurska hodowla koników polskich – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość to hasło konferencji organizowanej przez Stację Badawczą IRZiBŻ w Popielnie w ramach obchodów 70-lecia hodowli koników polskich w Popielnie.

Uroczystości odbędą się w Stacji Badawczej PAN w Popielnie i DPT PAN w Wierzbie w dniach 5-7 września 2019 r. Uczestnicy sesji naukowej zwolnieni są z opłaty konferencyjnej.

Program wydarzenia:

5 września 2019 r. (czwartek) – Sesja użytkowa (Stacja Badawcza IRZiBŻ PAN w Popielnie)
•Polowe próby użytkowości dla ogierów i klaczy (rozpoczęcie ok. godz. 11:00) – Komisja sędziowska: Jan Słomiany, Zbigniew Jaworski, Adam Domżała,
•17:30 – Rejs po jeziorach mazurskich (statek odpływa z przystani w Wierzbie),
•20:00 – Kolacja przy ognisku (DPT PAN w Wierzbie).

6 września 2019 r. (piątek) – Sesja naukowa (referatowo-doniesieniowa), DPT PAN w Wierzbie
•9.00 – Otwarcie konferencji oraz Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Zbigniew Jaworski (Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa UWM w Olsztynie): Koniki polskie z Popielna – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość,
•9:40 – Wystąpienia zaproszonych gości.

Sesje tematyczne:
BEHAWIOR KONI, dr hab. Aleksandra Górecka-Bruzda, prof. nadzw., Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
•10:00 – Aleksandra Górecka-Bruzda: Badania koników polskich ze szczególnym uwzględnieniem badań behawioralnych – historia i stan obecny,
•10:20 – Tadeusz Jezierski: Rola zapachu i zmysłu węchu w wewnątrzgatunkowej komunikacji u koni,
•10:35 – Marta Liss: Przejawy instynktu samozachowawczego koników polskich podczas zagrożenia atakiem drapieżnika,
•10:50 – Joanna Jaworska: Efekt Bruce’a i wpływ MHC na dobór par rodzicielskich u koni. Czy znajdują potwierdzenie w naturze?
•11:05 – Magdalena Łuczyńska. Porównanie instynktu eksploracyjnego i pobudliwości źrebiąt konika polskiego pochodzących z dwóch różnych systemów hodowli – rezerwatowej i stajennej,
•11:20 – 11:50 Przerwa kawowa.
ZABURZENIA GENETYCZNE U KONI, prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska, Akademia Rolnicza w Krakowie
•11:50 – Monika Bugno-Poniewierska: Ocena częstości aberracji chromosomów płci w populacji młodych koni,
•12:10 – Jakub Cieślak: Różnorodność genetyczna koników polskich – podsumowanie prac prowadzonych w Zakładzie Hodowli Koni UP w Poznaniu,
•12:30 – Artur Gurgul: Wykorzystanie narzędzi genomiki do określenia struktury genetycznej populacji konika polskiego,
•13:00 – 14:00 Przerwa na obiad.
ZABURZENIA ROZRODU I INNE PROBLEMY ZDROWOTNE U KONI, prof. dr hab. Dariusz Skarżyński, IRZiBŻ PAN w Olsztynie
•14:00 – Dariusz Skarżyński: Endometrosis i endometritis głównymi przyczynami niepłodności klaczy: co jest pierwsze jajo czy kura?
•14:20 – Roland Kozdrowski: Ruja źrebięca – kryć, czy nie kryć?
•14:35 – Artur Niedźwiedź: Charakterystyka obrazu klinicznego astmy u rasy pierwotnej koni na podstawie badania stada koników polskich w Popielnie,
•14:50 – Kateryna Slivinska: Badania nad występowaniem pasożytów u dzikich koni Przewalskiego (Equus ferus przewalskii, Poljakov, 1881) w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia, Ukraina w latach 2014-2018: wpływ roku, sezonu, wieku koni, ich płci i wielkości grupy,
•15:05 – Edyta Pasicka: Zróżnicowanie tkanek zębowych koniowatych przy zastosowaniu technik obrazowania w skaningowej mikroskopii elektronowej i świetlnej,
•15:20-16:00 Przerwa kawowa połączona z Sesją Plakatową.
HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONIKÓW POLSKICH, dr hab. Marta Siemieniuch, prof. nadzw., Stacja Badawcza IRZiBŻ PAN w Popielnie
•16:00 – Marta Siemieniuch: Próby użytkowości koników polskich – wpływ na kształtowanie rasy,
•16:20 – Adam Domżała: Wszechstronny Konkurs Konika Polskiego jako alternatywna próba dzielności, w odniesieniu do programu hodowlanego, jego celów i realizacji,
•16:35 – Iwona Tomczyk-Wrona: Długowieczność ważnym czynnikiem realizacji programu ochrony zasobów genetycznych koników polskich,
•16:50 – Jacek Łojek: Badania Zakładu Hodowli Koni SGGW nad konikami polskimi w Biebrzańskim Parku Narodowym,
•17:05 – Roman Kalski: Konik polski pośród orlików, bocianów i rycyków – 19 lat hodowli Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków,
•17:20 – Zygmunt Vetulani: Przed Popielnem była Puszcza Białowieska,
•20:00 – Uroczysta kolacja.

7 września 2019 r. (sobota) – Sesja hodowlana (Stacja Badawcza IRZiBŻ PAN w Popielnie)
•09.30 – Przegląd hodowlany stada podstawowego grupy stajennej, wpis młodych ogierów i klaczy do księgi koników polskich,
•11.30 – Wspólny wyjazd do rezerwatu koników polskich: informacja dotycząca podstawowych zasad prowadzenia hodowli rezerwatowej, zapoznanie uczestników z rewirami bytowania poszczególnych tabunów i ich strukturą socjalną, obserwacja koni w ich naturalnym środowisku, a w szczególności behawioru pokarmowego, społecznego i komfortowego,
•13.00 – Obiad w plenerze (Stacja Badawcza PAN Popielno) i zakończenie konferencji.

Źródło: http://pan.olsztyn.pl

facebook